Witaj w STAROSTWO POWIATOWE WSCHOWA
  19.05.2024  
Szukaj
Urz?d
· Strona g?ówna
· Dane podstawowe
· Tablica informacyjna
· Godziny urz?dowania
· Komórki organizacyjne
· Naczelnicy wydzia?ów
· Biuro Rzeczy Znalezionych

Organy
· Zarz?d powiatu
· Rada Powiatu
· Komisje Rady Powiatu
· Komisje i zespo?y

Organizacje Pozarz?dowe
· Og?oszenia
· Druki
· Realizacja Programu
· Projekty uchwa?
· Programy Wspó?pracy

Prawo lokalne
· Statut Powiatu
· Uchwa?y Rady Powiatu
· Uchwa?y bud?etowe
· Strategia rozwoju

Jednostki Organizacyjne
· Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
· Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy
· Dom Dziecka w S?awie przy ul. S?onecznej 5
· Centrum Kszta?cenia Ustawicznego i Praktycznego we Wschowie
· I Liceum Ogólnokszta?c?ce z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie
· Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w S?awie
· Dom Dziecka w S?awie, ul. Odr. Wojska Polskiego 36
· Dom Dziecka we Wschowie
· I Zespó? Szkó?
· Powiatowy Urz?d Pracy
· Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
· Komenda Powiatowa Policji

Zamówienia Publiczne
· Og?oszenia o wszcz?ciu post?powania
· Og?oszenia o zawarciu umowy
· Archiwum zamówie? publicznych
· Zapytania ofertowe - Projekty unijne

Nieruchomo?ci
· Og?oszenia
· Archiwum

Budownictwo i Ochrona ?rodowiska
· Obwieszczenia
· Archiwum
· System Informacji o ?rodowisku do 15.11.2010r.
· Dokumenty
· System Informacji o ?rodowisku od 16.11.2010r.

Inne
· Jednostki organizacyjne
· Wolne stanowiska pracy
· Druki - nabór pracowników
· Koszty utrzymania w placówkach
· Konkurs na dyrektora szko?y lub placówki

Informacje o biuletynie
· Przepisy prawne dot. dost?pu do informacji publicznej
· Zasady dost?pu do informacji publicznej
· Wniosek o udost?pnianie informacji publicznej
· Redakcja i Administracja Biuletynu Informacji Publicznej
· Instrukcja korzystania z BIP

Wybory 2010
· Powiatowa Komisja Wyborcza

KOMUNIKACJA I DROGI
· REJESTRACJA POJAZDÓW
· PRAWA JAZDY
· DROGI

Biuro Rzeczy Znalezionych

Osoby oddające znalezione rzeczy do biura wypełniają krótki formularz, który jest potwierdzeniem przyjęcia znaleziska. Druk formularza jest dostępny na dole strony  oraz w Wydziale Organizacyjnum i Spraw Społecznych  - w pokoju nr 208.

Właściciele zdeponowanych w tutejszym biurze przedmiotów mogą odebrać swoją własność po dopełnieniu formalności oraz pod warunkiem dokładnego określenia ich wyglądu i podania cech świadczących, że przedmiot jest ich własnością.

Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowe we Wschowie, Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa
tel. 065 540-17-97, fax. 065 540-19-32


Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. Nr 208 poz. 1537) termin odbioru depozytów wynosi 3 lata. Jeżeli przedmioty nie zostaną odebrane, przechodzą na własność skarbu państwa i są sprzedawane na licytacji organizowanej przez urząd skarbowy.

Przepisy regulujące przechowywanie rzeczy znalezionych: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966 roku w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. z 1966 r. nr 33 poz. 141z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r. nr 208 poz. 1537)

Wykaz rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych znajduje się w załączniku.
   

 


Pokwitowanie odbioru rzeczy znalezionej
Rozmiar: 26.00 KB
Data publikacji: 2009-03-18 09:32:57
Ilość pobrań: 2317
Poswiadczenie
Rozmiar: 28.00 KB
Data publikacji: 2009-03-18 11:02:53
Ilość pobrań: 2224
Kluczyki do sam. SEAT
Rozmiar: 24.50 KB
Data publikacji: 2009-09-03 09:01:50
Ilość pobrań: 2266
Czapka, okulary, portfel
Rozmiar: 24.00 KB
Data publikacji: 2011-09-21 09:17:21
Ilość pobrań: 1918
Rower
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2011-10-17 10:09:53
Ilość pobrań: 1866
Rower
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2011-12-30 08:49:16
Ilość pobrań: 1865
Telefon komórkowy
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2011-12-30 08:49:37
Ilość pobrań: 1872
Rower
Rozmiar: 22.00 KB
Data publikacji: 2012-01-30 09:05:28
Ilość pobrań: 1826
rower
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2012-07-13 12:57:40
Ilość pobrań: 2006
motorower
Rozmiar: 22.50 KB
Data publikacji: 2012-07-13 12:57:55
Ilość pobrań: 2025
rower
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2012-09-19 12:25:48
Ilość pobrań: 1775
cz??ci od zegarków
Rozmiar: 23.00 KB
Data publikacji: 2012-09-19 12:54:17
Ilość pobrań: 2063

Data publikacji: 2009-03-18 09:27:49 (11802 odsłon)
Naczelnik Wydzia?u Organizacyjnego i Spraw Spo?ecznych - Eliza Lebedy?ska - Maj
tel. 065 540 17 97    e-mail: powiat@wschowa.com.pl


Historia zmian
Data zmiany Opis zmiany Osoba wprowadzająca zmiany
2009-03-18 09:32:57 Dodano za??cznik: Pokwitowanie odbioru rzeczy znalezionej (Pokwitowanie_odbioru_rzeczy_znalezionej[395x1].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 09:33:29 Dodano za??cznik: Po?wiadczenie o znalezieniu i przekazaniu rzeczy (Po?wiadczenie_o_znalezieniu_i_przekazaniu_rzeczy[395x2].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 09:49:28 Dodano za??cznik: Wykaz rzeczy (Wykaz_rzeczy_znajduj?cych_sie_w_Biurze_Rzeczy_Znalezionych[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:44:19 Usuni?to za??cznik: Po?wiadczenie o znalezieniu i przekazaniu rzeczy (Po?wiadczenie_o_znalezieniu_i_przekazaniu_rzeczy[395x2].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:44:19 Usuni?to za??cznik: Wykaz rzeczy (Wykaz_rzeczy_znajduj?cych_sie_w_Biurze_Rzeczy_Znalezionych[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:47:08 Dodano za??cznik: Wykaz rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych (Wykaz_rzeczy[395x2].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:48:52 Dodano za??cznik: Po?wiadczenie o znalezieniu i przekazaniu rzeczy (Po?wiadczenie[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:58:50 Usuni?to za??cznik: Po?wiadczenie o znalezieniu i przekazaniu rzeczy (Po?wiadczenie[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 10:59:25 Dodano za??cznik: Po?wiadczenie (Po?wiadczenie[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 11:01:25 Usuni?to za??cznik: Po?wiadczenie (Po?wiadczenie[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-03-18 11:02:53 Dodano za??cznik: Poswiadczenie (Poswiadczenie[395x3].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-09-03 09:01:50 Dodano za??cznik: Kluczyki do sam. SEAT (Do_odbioru_kluczyki_do_samochodu_SEAT_z_brelokiem_znalezione_w_dniu_31_lipca_br[395x4].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2009-09-03 09:02:25 Dodano plik Eliza Lebedy?ska - Maj
2010-09-02 11:50:09 Dodano za??cznik: Rower Górski znaleziony 31.08.2010 r. (Do_odbioru_ROWER_GORSKI_31[395x5].doc) Eliza Lebedy?ska - Maj
2011-09-21 09:00:53 Usuni?to za??cznik: Rower Górski znaleziony 31.08.2010 r. (Do_odbioru_ROWER_GORSKI_31[395x5].doc) Anna Klemm
2011-09-21 09:17:21 Dodano za??cznik: Czapka, okulary, portfel (BRZ_21[395x5].doc) Anna Klemm
2011-10-17 10:09:53 Dodano za??cznik: Rower (rower[395x6].doc) Anna Klemm
2011-12-30 08:49:16 Dodano za??cznik: Rower (BRZ_21[395x7].doc) Anna Klemm
2011-12-30 08:49:37 Dodano za??cznik: Telefon komórkowy (BRZ_21[395x8].doc) Anna Klemm
2012-01-30 09:05:28 Dodano za??cznik: Rower (BRZ_30[395x9].doc) Anna Klemm
2012-07-13 12:57:40 Dodano za??cznik: motorower (wykaz_rzeczy_13[395x10].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-07-13 12:57:55 Dodano za??cznik: rower (wykaz_rzeczy_13[395x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-07-17 07:52:29 Usuni?to za??cznik: Wykaz rzeczy w Biurze Rzeczy Znalezionych (Wykaz_rzeczy[395x2].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-09-19 12:25:48 Dodano za??cznik: (wykaz_rzeczy_24[395x11].doc) Katarzyna Kotlarska
2012-09-19 12:54:17 Dodano za??cznik: cz??ci od zegarków (wykaz_rzeczy_19[395x12].doc) Katarzyna Kotlarska

[ Wróć ]